PaaS - Platform as a service

Mailové služby

Ponúkame mailový hosting pre menší objem mailov, ale aj dedikovaný mailový server pre veľký objem mailov a to pre konkrétneho zákazníka.

Hostingové služby

Ponúkame webhosting na umiestnenie webovej stránky na server a jej dostupnosť na internete. V prípade, že má zákazník záujem o väčší výkon, tak pre neho pripravíme vhodnejší virtuálny server, resp. dedikované riešenie.

Kontajnerizácia

Kontajner je abstrakciou aplikačnej vrstvy, obaľuje aplikáciu so všetkými jej závislosťami. Na rozdiel od virtualizácie zdieľajú jadro operačného systému, avšak procesy sú izolované. Zákazníkovi to umožňuje veľmi jednoduchý a rýchly deploy aplikácie na server. Eliminuje sa problém, keď zákazníkovi aplikácia na localhoste funguje, ale na serveri nie.

Office 365

Office 365 je balík služieb a kancelárskeho softvéru, ktorý́ poskytuje firma Microsoft na báze predplatného. Balík obsahuje známe programy ako Word, Excel, Outlook. Office 365 uľahčuje tímovú komunikáciu, výmenu súborov a spoluprácu na projektoch vďaka online konektivite.

Web application firewall (WAF)

Ide o spôsob ochrany webovej aplikácie na základe filtrov webovej komunikácie. Tento spôsob chráni pred útokmi na webové aplikácie. Učí sa, čo je normálne správanie používateľov, deteguje a blokuje škodlivé aktivity.

DSSHaaS

Ide o náš opensource projekt pre jednoduchý manažment serverov a prístupov na ne. Je to skriptovateľný SSH klient so zvýšenou bezpečnosťou a flexibilitou. Umožňuje rýchle a spoľahlivé prihlasovanie na servery bez potreby poznania hesla.

Poradíme Vám?
Peter Hollý
Vám rád poradí