Návrh a dodávka IT infraštruktúry

Dizajn a realizácia riešení s vysokou dostupnosťou (HA)

  • Návrh HA serverových clustrov pre kritické aplikácie na rôznych virtualizačných platformách (VMware, Hyper-V, KVM)
  • Poradenstvo pri dimenzovaní zdrojov a výber vhodnej technológie pre HA riešenie
  • Dodávka hybridných HA riešení a kontajnerových prostredí (Docker, Kubernetes,...)
  • Nasadenie efektívnych zálohovacích nástrojov (Veeam, Altaro, ...)

Návrh komplexných sieťových riešení (LAN/WAN)

  • Návrh a príprava siete s požadovanou topológiou, priepustnosťou a zabezpečením
  • Nasadenie do prevádzky a optimalizácia sieťových prvkov (WAF, NG FW,...)
  • Dodávka komplexných projektov s využitím znalosti kombinovania technológií (CISCO, Juniper, Fortinet, F5 a iné)

Riešenia pre firemnú komunikáciu

  • Firemné kolaboračné riešenia založené na komerčných (M365/Sharepoint) aj open-source technológiách
  • Realizácia projektov migrácie mailov na cloudové platformy a ich následná správa
  • Optimalizácia mailových riešení v oblasti bezpečnosti, dostupnosti a efektívnosti prevádzky