towercom-case-study

Towercom má poprednú pozíciu na Slovensku v rámci bezdrôtovej distribúcie televízneho a rozhlasového signálu ako aj poskytovania vežovej infraštruktúry. Zároveň sa snaží prinášať nové služby založené na technológiách obojsmernej dátovej komunikácie, k čomu je nevyhnutná robustná a stabilná CORE infraštruktúra.

Požiadavky klienta:

Primárnym cieľom tohto projektu bolo vybudovať novú stabilnú a škálovateľnú ISP CORE a Edge infraštruktúru pre prenos multicastov (streamov) a využiť aj existujúcu infraštruktúru na poskytovanie nových dátových služieb a v neposlednom rade sa následne stať aj ISP providerom. Základným predpokladom pre kvalitné a efektívne poskytovanie ethernetových služieb nielen pre budúcich, ale aj existujúcich a interných klientov bolo vybudovanie unifikovanej celoslovenskej core siete, s nosnou technológiou MPLS, s jednotnou koncepciou a centrálnou správou. Takáto sieť umožní rýchlu realizáciu nových a jednoduchšiu údržbu existujúcich spojov a poskytne všetkým pripojeným sieťam výhodu rovnako vysokej úrovne kvality spojenia. Toto riešenie eliminovalo nestabilnú a nespoľahlivu sieť i dlhý čas konvergencie, čo su hlavné veľké riziká pri prenose multicastových streamov pre vysielanie. Towercom tak dosiahol vyrazné zvýšenie spoľahlivosti a kontroly nad dodávanymi streamami do vysielania a možnosť poskytovať dátove služby na vyššej úrovni.

Riešenie od spoločnosti Digmia:

V Core sieti sme navrhli a implementovali Cisco ASR “ASR9010” a ASR “ASR9006” a v Edge sieti sa použili ME3600 routre. Pri návrhu sme na základe potrieb a predstáv zákaznika zvolili najvhodnejšiu topológiu novej siete a zúžili výber možných platforiem, ktoré spĺňali všetky technologické požiadavky. Následne nad užším výberom prebehlo výberové konanie. Pri implementacii sme mali možnosť mať dve paralelné infraštruktúry na dôkladné otestovanie celej funkcionality. Výzvou bolo zjednotiť rôzne spôsoby dodávky streamov na prepojoch od partnerov a zakazníkov počas jedného servisného okna (3h). Po nasadení riešenia spravujeme a monitorujeme zakazníkovi celú Core aj Edge sieť (a taktiež iné technicky náročné časti ich siete).

Prínos riešenia pre klienta:

Hlavným benefitom pre Towercom bolo zefektívnenie a skvalitnenie dopravy streamov od zákaznikov po vysielací headend, výrazné zvýšenie kontroly a možností riešenia prípadných problémov s nimi. Vlastné verejné BGP AS number + IP rozsahy a “full” BGP routing smerom na dvoch nezávislých upstream ISP providerov. Možnosť širšej a flexibilnejšej ponuky dátových služieb (rôzne druhy okruhov, pripojení). Klient ma väčšiu možnosť škálovateľnosti. Oveľa výkonejšia core sieť priniesla “neobmedzené” možnosti pripájania a poskytovania služieb externým zákaznikom. Stabilita streamovania streamov (zo štúdií až po satelitný uplink/terestrálny uplink/radio broadcasting uplink). Towercom sa stal ISP.