Správa IT infraštruktúry a monitoring (SLA)

Infraštruktúrny a aplikačný monitoring 24x7x365

  • Monitoring serverovej a sieťovej infraštruktúry (on-premise, cloud) a promptná notifikácia
  • Monitoring aplikácii z pohľadu dostupnosti, výkonnosti a užívateľskej skúsenosti
  • Implementácia projektov monitoringu u zákazníkov s využitím nástrojov pre dohľad nad statickými aj dynamickými prostrediami

Správa serverov a sietí

  • Správa funkčnosti a bezpečnosti systémov, pravidelné skenovanie a auditing serverov
  • Nepretržité sledovanie prevádzkových parametrov (dostupnosť, funkčnosť, výkonnosť) a odstraňovanie výpadkov
  • Nastavenie parametrov SLA podľa rýchlosti požadovanej reakcie na vzniknutú situáciu (2 hod, 4 hod, NBD - Best effort)
  • Troubleshooting - systematické vyhodnocovanie metrík, identifikácia príčin neštandardných stavov, realizácia opravy v infraštruktúre