Bude umelá inteligencia (ChatGPT) príležitosťou, či hrozbou roku 2023?

Bude umelá inteligencia (ChatGPT) príležitosťou, či hrozbou roku 2023?

Rozvoj technológií bude naďalej v roku 2023 zvyšovať záujem o cloud computing. Pri zväčšujúcom sa objeme dát ukladaných v cloude a intenzívnejšom využívaní manažovaných cloudových služieb by sme však nemali robiť ústupky v oblasti bezpečnosti a ochrany dát. Témy ako používanie

  • autentizačných protokolov (OAuth 2.0, SAML 2.0),
  • šifrovacích metód,
  • pokročilých mechanizmov riadenia prístupov (multi-faktorová autetifikácia, RBAC) a
  • detekovanie kybernetických hrozieb (IPS/IDS)

sú a budú rovnako dôležité aj v cloudovom prostredí. V cloude platí princíp zdieľanej zodpovednosti , kde cloudový provider poskytuje potrebné nástroje pre zabezpečenie, ale ich správna konfigurácia je už v rukách klienta. Preto je kľúčové, aby spoločnosť využívajúca cloudové služby nastavila potrebné bezpečnostné politiky – či už vhodnou segmentáciou zdrojov a služieb, korektným filtrovaním sieťovej prevádzky pomocou next-gen firewallov alebo šifrovaním dát pri ich prenose a zálohovaní. Zavádzanie princípov „zero-trust“ aj s pokročilými nástrojmi na monitorovanie a detekciu/prevenciu pred kybernetickými hrozbami budú spolu s horeuvedenými témami hlavným zameraním DIGMIE v oblasti zvyšovania bezpečnosti zákazníckej infraštruktúry v cloude.

Zvyšujúci sa tlak na znižovanie nákladov na prevádzku IT infraštruktúry motivuje poskytovateľov infraštruktúrnych služieb - teda aj Digmiu – k hľadaniu príležitostí na optimalizáciu a automatizáciu činností. Ďalšie rozšírenie prístupu IaaC (Infrastructure as a Code) je jednou z ciest, ktorou chce ďalej pokračovať aj Digmia. Tvorba Ansible playbookov s využitím štandardizovaných rolí dokáže zefektívniť nasadzovanie novej infraštruktúry a jej správu. Rovnako aplikovanie Terraform skriptov v cloudovom prostredí dokáže uľahčiť rozširovanie a úpravy infraštruktúry v cloude.

V posledných mesiacoch sa zintenzívnila diskusia o využívaní umelej inteligencie (AI) v oblastiach, kde sme ju doposiaľ nebrali vážne. Najmä technologický posun, ktorý priniesol Open AI so službou ChatGPT priestor aj pre infraštruktúrnych poskytovateľom ako Digmia. AI môže skrátiť čas pri debugovaní problémov a zrýchliť odhalenie príčin („root-cause“) výpadkov alebo zníženej výkonnosti systémov. Rovnako môže pomôcť pri tvorbe a úprave skriptov pre automatizáciu činností (Ansible, Terraform). Samozrejme AI nedokáže plne nahradiť know-how systémového administrátora, ale vie poskytnúť možnosti/alternatívy, ktoré uľahčia odborníkom hľadanie príčin problémov.

AI prináša so sebou aj veľa otáznikov. Ak sa v rukách hackerov stane nástrojom pre prípravu sofistikovanejších kybernetických útokov, opätovne nás to vráti k téme zvýšenia bezpečnosti infraštruktúry a systémov, ktorej sa v DIGMII budeme prioritne venovať v roku 2023 v rámci zavádzania princípov „zero trust“.

Podobné blogy