Dizajn a realizácia prostredí v cloude

Návrh prostredia pre prevádzku webových aplikácií

  • Analýza technických požiadaviek na prevádzku aplikácie
  • Dizajn riešenia v cloude zohľadňujúci požadovaný výpočtový výkon, bezpečnosť a škálovateľnosť s využitím manažovaných služieb
  • Implementácia návrhu v cloudovom prostredí ako AWS, GCP, Azure

Optimalizácia cloudových služieb

  • Identifikácia požiadaviek na optimalizáciu (náklady, výkon, dostupnosť)
  • Simulácia scenárov optimalizácie ako úspora nákladov, presmerovanie dátovych tokov alebo zvýšenie dostupnosti a zabezpečenia voči kyberútokom)
  • Realizácia zmien v nastavení cloudových služieb a post-implementačná podpora

Migrácia do cloudu a medzi poskytovateľmi cloudových služieb

  • Definovanie cieľov migrácie a analýza východiskového stavu (infraštruktúra, aplikácie, rozsah a štruktúra dát)
  • Výber migračnej stratégie podľa modelu 6R (Retire, Retain, Rehost, Refactor, Replatform alebo Repurchase)
  • Naplánovanie migrácie a príprava automatizačných nástrojov
  • Realizácia (prístupom Agile) a post-migračná optimalizácia