Návrh a realizácia systémov

Prevádzka web aplikácií

Neodmysliteľnou vlastnosťou webových aplikácií by mala byť ich vysoká dostupnosť a spoľahlivosť. Pre dosiahnutie tohto cieľu je veľmi dôležité dôkladne navrhnúť a implementovať infraštruktúru, ktorá bude slúžiť ako úložisko pre webovú aplikáciu. Infraštruktúra musí byť odolná voči prípadným výpadkom aplikácie a iným nežiadúcim stavom. Vhodným riešením je tzv. serverová farma, ktorá je dostatočne redundantná a škálovateľná na to, aby v prípade zlyhania jedného z komponentov infraštruktúry samotná webová aplikácia fungovala bez výpadku ďalej.

Vnútrofiremná komunikácia

Poskytnutie kvalitnej infraštruktúry na vnútrofiremnú komunikáciu je základom pre úspešnú firmu. Lokálne úložisko správ je zároveň vhodným riešením z pohľadu bezpečnosti. Nakoľko komunikácia v rámci firmy je často dôverná a nemala by opustiť samotnú spoločnosť, je vhodné vytvoriť službu, ktorá umožní zamestnancom komunikovať šifrovane a bezpečne. Riešenie ako napr. Zimbra alebo vnútrofiremný chat dokáže spolu so šifrovanou komunikáciou napĺňať tento účel.

Firemné aplikačné servery

Umožňuje sústrediť firemný softvér na jednom mieste, sprístupniť ich jednoducho zamestnancom. Pomôžeme vám pri aplikáciách potrebných na vzdialenú plochu, pri práci z domu, či centrálne úložisko dát napr. pomocou Synology ako aj zálohovanie firemných dát.

Sieťové prostredia

Poskytujeme komplexné sieťové riešenia, na ktorých môže byť postavená serverová farma. Postaráme sa o vaše smerovače, prepínače, LTE siete a tak ďalej. To všetko pri dodržaní sieťovej bezpečnosti.

Platform engineering

Pri rozsiahlych systémoch vám pomôžeme pospájať jednotlivé komponenty systému tak, aby tvorili jeden funkčný celok.

Poradíme Vám?
Peter Hollý
Vám rád poradí