IaaS - Infrastructure as a Service

Webhosting

Jednou z najčastejších poskytovaných služieb je práve webhosting. Webhosting predstavuje poskytnutie akéhosi vysokodostupného a spoľahlivého úložiska pre danú službu, najčastejšie ide o webovú aplikáciu. Aplikácia je spravidla taká rýchla a dostupná, ako je jej úložisko. Preto je nesmierne dôležité brať ohľad na výpočtové zdroje úložiska tak, aby bola aplikácia čo najrýchlejšia a najspoľahlivejšia.

Prenájom serverov

Najčastejším typom výkonného a dostupného úložiska je server. Výbornou voľbou pre umiestnenie aplikácie alebo služby je práve fyzický server, ktorého celý výkon je venovaný́ jednému zákazníkovi. Na druhej strane, na fyzickom serveri môže byť umiestených viacero virtuálnych serverov, ktoré medzi sebou zdieľajú výkon fyzického servera. Virtuálny server je dobrou voľbou pre menej náročné služby, pričom výkonnejšie fyzické servery je vhodné použiť v prípade náročnejšej služby.

MaaS – Monitoring ako služba

Vhodnou doplnkovou službou na sledovanie stavu systému je monitoring. Táto doplnková služba nepretržite monitoruje chod služby a v prípade problémov notifikuje zodpovedajúcich administrátorov.

BaaS – Backup ako služba

Pre náročnejšie služby a aplikácie je vhodné použiť niekoľko doplnkových služieb. V prípade neželanej straty údajov nám slúži doplnková služba záloh. Aplikácia je pravidelne (spravidla každý́ deň) zálohovaná na externé úložisko, vďaka čomu môže byť aplikácia v prípade straty údajov obnovená zo zálohy.

DNS

Neodmysliteľnou súčasťou služieb poskytovaných na internete je DNS. Táto služba, bez ktorej by bol internet prakticky nepoužiteľný́, prekladá sieťové adresy na doménové mená. Aplikácia je vďaka tomuto dostupná v rámci internetu aj na ľahko zapamätateľnej doméne.

Poradíme Vám?
Peter Hollý
Vám rád poradí