GDPR

Informačná bezpečnosť

Zabezpečujeme prípravu a realizáciu plánu bezpečnosti IT aktív z pohľadu naplnenia požiadaviek nariadenia GDPR a súvisiacich predpisov. Taktiež robíme zhodnotenie aktuálneho stavu bezpečnosti a odporúčanú́ stratégiu pre zaistenie maximálnej miery súladu s požiadavkami nariadenia GDPR z pohľadu zabezpečenia dát proti zneužitiu, úniku alebo iným skutočnostiam poväzovaných za bezpečnostný́ incident.

Analýza súladu s GDPR

Pripravíme pre vás úvodnú alebo základnú analýzu na zistenie súladu spoločnosti s nariadením GDPR, ktorú pre Vás vypracujeme na základe úvodného dotazníka a úvodnej konzultácie. Služba Vám pomôže zorientovať sa v problematike a splniť podmienky kladené pre nariadenie GDPR.

Návrh a implementácia opatrení (GDPR)

Na základe dôkladnej analýzy navrhneme to najvhodnejšie riešenie pre vaše potreby a následne implementujeme opatrenia, ktoré sú v súlade s platným nariadením GDPR.

Poradíme Vám?
Peter Hollý
Vám rád poradí