Ďalšie služby

Poradenstvo a konzultácie

Sme pripravení poradiť už aj pri návrhu riešenia vzhľadom na jeho použitie a dedikované zdroje. Pravidelnými konzultáciami vieme našich zákazníkov lepšie pripraviť napríklad na investíciu a obnovu hardware alebo infraštruktúry.

Audit infraštruktúry

Zákazníkom pripravíme aj audit sieťovej infraštruktúry a odhalíme tak prípadné nedostatky, pripadne navrhneme nové riešenie.

Sieťové riešenie na mieru

Pri neštandardných a náročných požiadavkách vieme pripraviť zákazníkovi sieťové riešenie na základe požiadaviek, prípadne potrieb jeho aplikácií. Naši odborníci vám pomôžu aj pri neštandardných požiadavkách.

Poradíme Vám?
Peter Hollý
Vám rád poradí