news-media-holding

News and Media holding je najväčšou slovenskou mediálnou spoločnosťou, ktorá má vo svojom portfóliu jedny z najčítanejších printových a online titulov. Pokrývajú široké spektrum čitateľov, ktorí vyhľadávajú lifestylové, spoločenské, odborné, ekonomické, detské, ale aj hobby tituly. News and Media holding prevádzkuje desiatky portálov s rôznym zameraním, aby odzrkadlil požiadavky trhu a mohli poskytnúť obsah, ktorý čitatelia vyhľadávajú.

Vývoj klientských riešení

V priebehu času NMH vyvíjalo svoje online tituly v rôznych programovacích jazykoch. To vyžadovalo individuálny prístup ku každému z nich. Tým počet služieb rástol a zvyšovala sa náročnosť na správu či prípadné zmeny. Vývoj už aj existujúcich služieb a aplikácii sme tak presunuli do kontajnerizovaného prostredia, čo prinieslo nespočetne množstvo výhod. Medzi hlavné sa radí jednotné vývojárske prostredie, ktoré zabezpečuje konzistenciu od samotného vývoja až po produkčné prostredie a umožňuje veľmi rýchlo nasadiť novú verziu či celkom novú službu.

Riešenie/prístup od spoločnosti DIGMIA

  • Inštalácia a konfigurácia kontajnerizovaného prostredia
  • Kontajnerizovanie existujúcich aplikácii
  • Best-practices ako koncipovať vývoj nových aplikácii
  • Školenie a prednášky pre interných zamestnancov pre využitie potenciálu nového riešenia v čo najväčšej možnej miere

Prínos riešenia pre klienta

  • Jednoduchá správa aplikácii v jednotnom prostredí bez ohľadu na technológiu (programovací jazyk)
  • Možnosť škálovať celú infraštruktúru
  • Prevádzka aplikácii nezávislá na datacentre