Cloud Digmia

Oplatí sa migrovať server do cloudu?

Na základe prognóz od viacerých analytikov bude v roku 2020 až 83% spoločností využívať na svoj biznis cloudové služby. Až 41% z nich bude využívať verejný cloud (AWS, Azure, Google Cloud a i.), pričom počet spoločností, ktoré sa spoliehajú iba na svoju fyzickú tzv. on-premises infraštruktúru pomaly ubúda. V tomto článku spomenieme niekoľko dôvodov, prečo sa cloudové služby stávajú čoraz väčšou súčasťou IT.

Jednou z najčastejších reakcií, ktoré dostávame od ľudí, keď spomenieme cloud, je – „je to drahé!“. Je to pravda. Zle navrhnuté cloudové prostredie môže stáť spoločnosť oveľa väčšie peniaze ako udržiavať si niekoľko fyzických serverov v lokálnej serverovni.

Avšak pri detailnej analýze požiadavky zákazníka a správnej konfigurácií systémovým administrátorom dokáže vaša infraštruktúra v cloude byť pružnejšia, bezpečnejšia, dostupnejšia a lacnejšia.

Jednou z výhod cloudu je funkcia dynamického prideľovanie zdrojov, ktorú ponúka napríklad Amazon Web Services. Väčšina aplikácií má v priebehu dňa meniacu sa návštevnosť. Počet návštevníkov v denných hodinách môže byť pokojne niekoľko tisícnásobne väčší. Keď fyzické servery v noci „oddychujú“, je stále potrebné platiť za elektrickú energiu, za prenájom fyzických strojov v serverovni a pod.

Cloud avšak vie takéto zmeny detekovať a aplikácii zdroje prideľovať dynamicky. Inými slovami, na noc vieme automaticky väčšinu serverov vypnúť, pričom aplikácia beží na obmedzených zdrojoch a ráno servery opäť zapnúť, čím výrazne ušetríme na poplatkoch za beh infraštruktúry.

Ďalšou výhodou cloudových služieb je bezpečnosť a vysoká dostupnosť infraštruktúry. Datacentrá sú chránené proti výpadkom elektrickej energie a dokonca aj voči prírodným katastrofám. Vývojári aplikácií resp. správcovia webov sa teda môžu sústrediť viac na tvorenie obsahu ako by sa museli zaoberať tým, či sú servery, na ktorých beží ich aplikácia zabezpečené a chránené proti výpadkom.

Stále neviete, či sa oplatí váš server zmigrovať do cloudu? Kontaktujte nás a poradíme vám, aké máte možnosti.

Podobné blogy