Multicloud

Multicloud

Multicloudový model v IT je čoraz viac využívaný, nárast tohto trendu pozorujeme u našich klientov a potvrdzujú to aj prieskumy. Až 72% podnikov už využíva dvoch rôznych IaaS poskytovateľov, pričom minulý rok to bolo 57%. Rozhodli sme sa preto napísať pár slov k tejto téme.

Čo to ten multicloud vlastne je?
Multicloud sa charakterizuje ako model cloud computingu, pri ktorom sa využívajú dva a viaceré public alebo private cloudy, prípadne ich kombinácia na distribúciu aplikácií a služieb. Multicloudové riešenie je v cloud computingu prenositeľné naprieč cloudovými infraštruktúrami od rôznych cloudových poskytovateľov. Typicky sú multicloudové riešenia postavené na open-source, cloud-native technológiách ako napr. kubernetes, ktoré sú podporované cloudovými poskytovateľmi. Vďaka tomu môže zákazník využívať IaaS, PaaS a SaaS služby kombináciou od rôznych poskytovateľov.

Jednou z výhod použitia multicloudového riešenia je zvýšená spoľahlivosť vďaka možnosti redundancie/failoveru v prípade nedostupnosti služieb v niektorom cloude, napríklad kvôli odstávke. Ďalšou výhodou môže byť zníženie nákladov, nakoľko zákazník nie je odkázaný na služby jedného poskytovateľa a teda môže si zvoliť cenovo výhodnejšiu ponuku, resp. ponuku ktorá mu viac vyhovuje.

Naopak nevýhodou multicoudového riešenia je manažment takýchto prostredí, nakoľko je potrebné osvojiť si prácu s viacerými nástrojmi pre rôzne prostredia. Náročné môže byť aj sledovanie nákladov za služby od niekoľkých poskytovateľov naraz. Taktiež distribúcia dát a zabezpečenie aplikácii medzi viacerými verejnými cloudami môže prispieť k vzniku bezpečnostných dier, ktoré zvyšujú riziko kybernetických útokov.

Aký je rozdiel medzi multicloudom a hybridným cloudom?
Hybridný cloud kombinuje on-premises IT (tradičná infraštruktúra a privátny cloud) s off-premises Infrastructure as a Service (IaaS) alebo inou službou, ktorú poskytuje verejný cloud. Zatiaľ čo multicloudové riešenie pozostáva z viacerých verejných cloudov a nemusí ale môže zahrňovať aj on-premises infraštruktúru.

Kedy je využitie multicloudu užitočné?
Je viacero dôvodov prečo sa organizácie spoliehajú na multicloudové riešenia, pre zhrnutie štyri tie najčastejšie:

  1. Nemusíte sa spoliehať len na jedného poskytovateľa ale môžete si vybrať službu u iného, ktorá vám viac vyhovuje.
  2. Prispôsobenie riešenia, multicloudová stratégia umožňuje skombinovať niekoľkých poskytovateľov a využiť tak ich služby na maximum.
  3. Minimalizovanie rizika výpadku služieb alebo straty dát.
  4. Úspora nákladov, pretože v prípade lepšej cenovej ponuky viete prejsť k inému poskytovateľovi.

Príklad použitia multicloudu.
Keď si náš klient vyžiadal použitie ďalšieho verejného cloudu pre uloženie databázy, je to bežný príklad použitia multicloudu ako multicloudového úložiska. V rámci tohto prístupu sú databázy duplikované vo viacerých cloudoch. Umožňuje to zmierniť riziká výpadku spojené s uchovávaním údajov. Ak dôjde k výpadku jednej služby, klientove údaje zostanú v bezpečí v druhom cloude.

Podobné blogy