Ansible Digmia

Čo je Ansible, prečo je vhodné ho používať a čo ním získate?

Existuje mnoho administrátorov, ktorí svoje servery spravujú tak, že sa na server prihlásia, vykonajú niekoľko potrebných úkonov a následne sa odhlásia. Takto potom pokračujú na rôznych serveroch ďalej. Čo ale robiť v prípade, že tých serverov potrebujeme spravovať veľké množstvo a vykonávať na nich podobné, možno aj rovnaké úlohy, a to podľa možností v čo najkratšom čase? Vtedy prichádza na rad Ansible.

Ansible je open-sourcový nástroj, ktorý umožňuje spravovať viacero serverov z jedného centralizovaného miesta, a pritom udržuje ich konfiguráciu konzistentnú, vďaka čomu poskytuje administrátorovi väčší prehľad a dohľad nad jeho serverovou farmou. Či už chceme vykonať rýchly a bezstarostný provisioning nových serverov alebo chceme zabezpečiť konfiguráciu pred neželanými zmenami, Ansible je na dosiahnutie týchto cieľov ten pravý nástroj.

Jednou z jeho najhlavnejších výhod je to, že server, ktorý Ansiblom spravujeme, nepotrebuje mať doinštalovaný žiaden podporný softvér. Všetko, čo Ansible potrebuje, je SSH prístup na daný server. Druhou výhodou je to, že Ansible môžeme na serveroch spúšťať aj veľakrát za sebou, no aplikuje sa iba vtedy, pokiaľ existuje nekonzistencia medzi konfiguráciou v Ansibli a konfiguráciou na serveri.

Ansible dokáže administrátorom v praktickom živote ušetriť množstvo času. Tento nástroj dokáže fungovať aj v tzv. check režime, kedy sa dané zmeny na serveroch reálne neaplikujú, získame iba výstup, čo by sa na serveri zmenilo. V praxi to znamená výrazné eliminovanie chýb administrátora, ktoré sú v prostredí vysoko dostupných systémov nežiadúce.

V praxi prináša Ansible množstvo výhod aj pre užívateľov hostingových služieb. Predstavte si, že váš eshop získal v nedávnom čase oveľa vyššiu popularitu a vy potrebujete v čo najkratšom čase niekoľko nových serverov, pretože ich súčasný počet nedokáže obslúžiť všetkých potenciálnych zákazníkov. Zadáte preto požiadavku na 3 nové webové a 2 nové databázové servery. Miesto inštalácie každého servera zvlášť a miesto opakovania tých istých úkonov použije administrátor vášho eshopu Ansible – pripraví konfiguráciu, ktorá je spoločná pre všetkých 5 serverov a následne dokonfiguruje tzv. role, ktoré sú už pre jednotlivé servery špecifické. Ansible následne konfiguráciu spracuje a pripraví servery na zvýšenú prevádzku za oveľa kratší čas.

Podobné blogy